Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Add new tag’

Wallenbergsvandaliseringshitlerbilden är nu på plats. Kolla senaste ”Måndagsdissen”.

Annonser

Read Full Post »

”Hemgift ger jag när du fått barn”

Tillbaka till frågan om könsneutrala äktenskap, eller kanske är det äktenskap i stort.

För ca 20 år sen var jag på ett föredrag av tre indiska kristna par om fördelen att gifta sig utan förälskelse – att låta föräldrar bestämma utifrån ekonomiska fördelar. De flesta av oss var ganska unga, ogifta och utan egna ogenomtänkta åsikter i frågan, (vilket i sig är ett spännande faktum när vi bjöds in – Varför skulle vi vara där?)

Vi åhörare tittade på varandra som på tre par ufon när de talade. Att inte vara förälskad när man gifter sig vore fullständigt genetiskt omöjligt för oss, även om de tre paren som såg förälskade ut – nu verkade tala uppriktigt.

Åsikten att äktenskap skulle handla om kärlek är på sätt och vis ganska ny för oss svenskar. Självklart har alltid attraktionen funnits och drivit oss fram och tillbaka, och visst har nog större delen av de svenska äktenskapen genom tiden varit kopplade till attraktion/förälskelse, men ej att förglömma

har äktenskapet mest varit ett ekonomiskt fördrag. Äktenskapet har varit ett sätt för 2 släkter att genom barnafödandet mellan två förälskade personer skaffa ekonomiska garantier. Så avancerade system fanns till och med ibland annat Drenthe (nordöstra Holland) och Norge (citat nedan) att mannen inte behövde betala hemgift om inga barn kom till stånd:

”ok skal ek gjalda mund vid þer þa er þú hefir barn getit”

(Völs 110:8, c. 12) Citat ur Fogelklou: Bortom Birgitta s. 49.

Det finns även uppgifter om att hemgift eller gästernas brudgåvor givetvis betalades tillbaka om äktenskapet revs upp barnlöst, eftersom man under såväl sen katolsk tid i sverige och tidig protestantisk tid gav möjligheten att skilja sig efter tillstånd av biskopen. Anledningarna, kunde vara just barnlöshet, otukt, kriminalitet eller månggifte. Självklart fick man också gifta om sig, men lysning var nödvändig så att eventuella hinder kunde komma i dagern. Det viktiga med det livslånga äktenskapet, var alltså också mycket den livslånga inkomsten till de åldrande föräldrarna. Fler äktenskap kunde för all del ge fler barn, men också fler munnar att mätta. Så det som ”Gud fogade samman” i vår attraktion och förälskelse, har vi människor genom historien med hjälp av såväl kyrka som kultur också vridit och utnyttjat för ekonomisk vinning bland resten av släktingarna. Att man till och med sanktionerat otrohet i praktiska syften, för att rädda kvinnans rikedomar från att försvinna i mannens ägo om äktenskapet blev barnlöst på grund av honom, finns återgivet från medeltida Burgund (trakterna kring Dijon och Cluny) där man helt enkelt ger kvinnan rätt avgöra vem som är pappan, eller som det uttrycks: ”Ingen kan bättre än hon veta om barnet är fött i lagligt äktenskap”

”Pour ce que nul peult mieulx cognoistre, si l’enfanst est nay en loyal mariaige que elle”

(a.a s.45)

Så om nu äktenskapet av de förälskade tu rent historiskt handlar om pengar och ekonomi, något som vi på olika sätt fifflat med genom åren med hjälp av spetsfundiga lagar och märkliga hävder, vad är då problemet med att låta införa könsneutralt äktenskap. Det finns barn födda in i samkönade familjer, många barn. Självklart har de samma rätt till juridisk säkerhet som de barn som föds in i tvekönade familjer. Eftersom det i slutändan ändå rör sig om ganska få personer som önskar ingå äktenskap, så hotar det knappast alla oss andra.

Vi måste lära oss skilja på kärlek och tvåsamhet å ena sidan och äktenskap och juridik å andra.

Om någon önskar ordentliga källor och lästips, så återkommer jag givetvis.

Read Full Post »